Konsumentsajter

Internet har möjliggjort för många fler att engagera sig i konsumentfrågor och dela med sig av sina erfarenheter från olika produkter och tjänsteleverantörer. Men vilka är de bästa exemplen på detta fenomen? Var hittar man bäst information?

Branschspecifika

Det är just bland de branschspecifika sidorna som vi hittar de bästa, nya aktörerna inom konsumentrådgivningen. Inom till exempel casinobranschen kan det vara mycket svårt att veta vad som man skall välja samt vad allt som sägs betyder.

Konsumentprodukter

För val av konsumentprodukter finns det två stora jättar. Råd och rön samt Smartson. Den förstnämnda är det klassiska exemplet och påbörjade sitt arbete med konsumentrådgivning under statliga departement men ägs nu istället av en oberoende konsumentorganisation. De finns idag på webben men arbetar på i princip samma sätt som tidigare.

Smartson är det modernare alternativet och låter vanliga konsumenter testa varorna för att sedan dela med sig av dessa på deras sajt samt i sociala medier.

Känn till dina rättigheter

Som konsument är det viktigt att du känner till dina rättigheter samt vilken hjälp du kan få från organisationer och myndigheter. I Sverige så är det Konsumentverket som man skall vända sig till för konsumentfrågor. De har även en bra hemsida som innehåller allt man kan behöva veta om de rättigheter man har som konsument.

På hemsidan kan man göra anmälningar gällande många olika fel som företagen kan begå vid marknadsföring, leverans eller produktion av produkter och tjänster. Om man däremot tycker att ett företag har gjort fel i en fråga så kan man föra den frågan vidare genom allmänna reklamationsnämnden som är en egen myndighet.